Univerziteti

Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija Beograd

Toše Jovanovića 11, 11000 Beograd
011/7550-051
skola@vss.edu.rs
www.vss.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>