Univerziteti

Visoka škola stukovnih studija za vaspitače “Mihailo Palov” Vršac

Omladinski trg 1, 26300 Vršac
013/833-420
vsvasdirektor@hemo.net
www.uskolavrsac.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Južnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>