Univerziteti

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Petra Drapšina 8, 21000 Novi Sad
021/451-683
vsovinfo@gmail.com
www.vaspitacns.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Južnobački okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>