Univerziteti

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Kikinda

Svetosavska 57, 23300 Kikinda
0230/439-250
vsssovki@vaspitacka.edu.rs
www.vaspitacka.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Severnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>