Univerziteti

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica

Banijska 67, 24000 Subotica
vsovsu@gmail.com
www.vsovsu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Severnobački okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>