Univerziteti

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije Zemun

Cara Dušana 34,11080 Zemun
011/3168-223
office@its.edu.rs
www.its.edu.rs
Matična ustanova
Kriminalističko-policijski univerzitet
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2017. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>