Univerziteti

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Beograd

Imotska 1,11000 Beograd
011/2462-623
office@rafin.edu.rs
www.rafin.edu.rs
Matična ustanova
Evropski univerzitet
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>