Univerziteti

Visoka škola strukovnih studija „Sportska akademija“ Beograd

Vjekoslava Kovača 11,11000 Beograd
011/2414-901
spak@sbb.rs
www.sportsacademy.edu.rs
Matična ustanova
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1996.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2010. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>