Univerziteti

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Vladimira Perića Valtera 4
021/485-4004
skola@vps.ns.ac.rs
www.vps.ns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Južnobački okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>