Univerziteti

Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“ Beograd

Crnotravska 27, 11000 Beograd
011/3530-611
office@vmsmmilankovic.edu.rs
www.vmsmmilankovic.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>