Univerziteti

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Kraljice Marije 73, Zvezdara, Beograd
011/3042-300
info@bpa.edu.rs
011/3042-300
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2019.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>