Univerziteti

Akademija za nacionalnu bezbednost Beograd

Ulica kraljice Ane bb, 11000 Beograd
https://www.bia.gov.rs/akademija/o-akademiji/
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2019.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>