Univerziteti

Akademija vaspitačko – medicinskih strukovnih studija

Лоле Рибара 1/2 Ćuprija
035/401-140
vmscuprija@gmail.com
https://www.vmscuprija.edu.rs/
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Pomoravski okrug
Godina osnivanja
2019.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>