Univerziteti

Akademija tehničko – umetničkih strukovnih studija Beograd

Starine Novaka 24, Beograd
office@atuss.edu.rs
http://atuss.edu.rs/
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2019.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>