Univerziteti

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Katarine Ambrozić br.3, Beograd
+381 11 64 10 990
info@atssb.edu.rs
http://atssb.edu.rs/
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2019.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>