Univerziteti

Akademija strukovnih studija Šumadija

Kosovska 8
34000 Kragujevac
034 / 381 – 418
office@asss.edu.rs
https://vts.edu.rs/
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Šumadijski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>