Univerziteti

Akademija strukovnih studija kosovsko-metohijska

Dositeja Obradovića BB, 38218 Leposavić
+381 28 83 780
office@akademijakm.edu.rs
www.akademijakm.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Kosovskomitrovački okrug
Godina osnivanja
2019.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>