Univerziteti

Akademija strukovnih studija Južna Srbija

Partizanska 7, 16000 Leskovac, Srbija
016/254-961
info@akademijajs.edu.rs
https://www.akademijajs.edu.rs/
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Jablanički okrug
Godina osnivanja
2019.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>