Tag: Vuk Stefanović Karadžić

Jezik koji je država za sebe: Okupio narode i nacije, a dovoljno je samo pisati kako se govori

Samo godinu dana nakon sloma Karađorđeve bune, 1814. godine – u Beču, gde su mesecima unazad

Više
Ćirilično Ć koje je našlo mesto u nauci: Srpsko slovo deo važne teoreme

Možda ćete se iznenaditi, ali osobeni znak srpske ćirilice ћ – slovo naše azbuke koje ni u

Više