Tag: učenje na fakultetu

Osam navika koje treba da primeni svaki student: Očas posla do položenog ispita ili kolokvijuma

Odavno je poznato da su navike “čudo” i zato sa velikom pažnjom treba razmisliti o

Više