Tag: obrazovane žene

Žene obrazovanije, ali manje plaćene: Uprkos diplomi nema mesta za menadžerke, već samo za menadžere

Iako su žene u EU obrazovanije od muškaraca, odnosno 34 odsto njih ima više ili visoko

Više