Tag: nastavni priručnici

Svest o nacionalnoj istoriji mora da se menja: Đaci u Srbiji počinju sa učenjem o “Oluji”, NATO bombardovanju, ali to nije jedino novo

Iste lekcije o ćirilici, nacionalnoj književnosti, srpskom stradanju i drugim identitetskim

Više