Tag: Josip Broz Tito

Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, a nije ni završio fakultet: Znate li u koje je škole išao Tito?

Josip Broz Tito je imao kratko školovanje, ali je uprkos tome uspeo da se dodatno obrazuje, a

Više