Tag: inkluzija

Kroz školske obaveze uz ličnog pratioca: Nova usluga u oblasti socijalne zaštite

Grad Kragujevac u oblasti socijalne zaštite uvodi novu uslugu – lični pratilac deteta, koja je

Više
Mesto za sva roditeljska pitanja, nedoumice i informacije: Osniva se Nacionalni centar za razvoj deteta

Namera države je da se kreira mesto posvećeno i deci u riziku od zaostajanja Srbija će kroz dve

Više