Tag: Društvo lekara Vojvodine

Potpuno novi predmet na medicinskom fakultetu: Seksologija – zbog čega je to važna tema u Srbiji?

Seksološka sekcija Društva lekara Vojvodine iznela je inicijativu da Klinička seksologija

Više